จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย
จำปาโมง.ไทย

เกี่ยวกับจำปาโมง

เหตุที่ตำบลจำปาโมง ได้ชื่อดั่งนี้เพราะ พื้นที่บ้านหมู่1,หมู่3 นั้น ในอดีตนั้นเป็นดงไม้ลั่นขามซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ดงจำปา" ...
เพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เดิมเป็นสภาตำบลจำปาโมงและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539...
เพิ่มเติม
17

หมู่บ้าน

10440

ประชากร

4

แหล่งท่องเที่ยว

“ลำห้วยโมงไหลผ่าน ม่านฟ้าภูผาแดง แสงธรรมงามส่องหล้า หลวงปู่ฟ้าน่าเลื่อมใส บุญบั้งไฟประจำปี เจดีย์หลวงปู่พงษ์ ดำรงข้าวพันธุ์ดี ลีลาวดีศรีจำปาโมง”

ลองแวะมา

สวนปลื้มใจ - มา เดอ ลอง

ที่ตั้ง169 หมู่2 บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีนายสมุย แสนชมภู รองรพ.สต.โนนสว่างเป็นเจ้าของร้าน ภายในร้านจะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มบริการและจำหน่ายเมล่อนสดหน้าสวน กก. ละ 80 บาท ถ้าเป็นเมล่อนสดปั่น แก้วละ 55 บาท และมีอาหารเป็นแจ่วฮ้อนหรือชาบูอีสานชุดละ 150 บาท มีทั้งหมูและทะเล ระยะทางเริ่มจากอบต.ถึงร้าน 10 กม. โทรศัพท์ 095-9902676 (หมอสมุย-เจ้าของร้าน)

ติดต่ออีเมล จำปาโมง@คน.ไทย

อบต.จำปาโมง โทร.042-151066

หมู่บ้านดีเด่น

บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนนำร่อง(ต้นแบบ) การพัฒนาพัฒตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลหลายรางวัลซึ่งมีจุดเด่นสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าสายรุ้งสลับสี และกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (ทุ่งปอเทือง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เพิ่มเติม

ประเพณีท้องถิ่น

บุญบั้งไฟ จำปาโมง

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีประจำปีระดับตำบล จัดขึ้นในช่วงเดือน 6 เรียกว่าบุญเดือน 6 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงดำเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนี้ขึ้นทุกปี ที่วัดโคธาราม (วัดหลวงพ่อฟ้าลั่น) ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อได้บูชาบั้งไฟแก่หลวงพ่อฟ้าลั่น หลวงพ่อจะบันดาลฝนมาให้ชาวบ้านได้ทำนากัน ความเชื่อนี้ได้กลายเป็นประเพณีให้ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติ กันมาจนถึงปัจจุบัน