บุญบั้งไฟ จำปาโมง

ประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นประเพณีประจำปีระดับตำบล  จัดขึ้นในช่วงเดือน 6 เรียกว่าบุญเดือน  6 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงดำเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนี้ขึ้นทุกปี  ที่วัดโคธาราม (วัดหลวงพ่อฟ้าลั่น) ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อได้บูชาบั้งไฟแก่หลวงพ่อฟ้าลั่น   หลวงพ่อจะบันดาลฝนมาให้ชาวบ้านได้ทำนากัน ความเชื่อนี้ได้กลายเป็นประเพณีให้ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติ  กันมาจนถึงปัจจุบัน