สวนปลื้มใจ - มา เดอ ลอง

ที่ตั้ง 169 หมู่ 2  บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มีนายสมุย  แสนชมภู รองรพ.สต.โนนสว่างเป็นเจ้าของร้าน

ภายในร้านจะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มบริการและจำหน่ายเมล่อนสดหน้าสวน กก. ละ 80 บาท
ถ้าเป็นเมล่อนสดปั่น  แก้วละ 55 บาท และมีอาหารเป็นแจ่วฮ้อนหรือชาบูอีสานชุดละ 150 บาท มีทั้งหมูและทะเล ระยะทางเริ่มจากอบต.ถึงร้าน 10 กม.

โทรศัพท์ 095-9902676 (หมอสมุย-เจ้าของร้าน)