คำขวัญประจำชุมชน

“ลำห้วยโมงไหลผ่าน ม่านฟ้าภูผาแดง แสงธรรมงามส่องหล้า หลวงปู่ฟ้าน่าเลื่อมใส บุญบั้งไฟประจำปี เจดีย์หลวงปู่พงษ์ ดำรงข้าวพันธุ์ดี ลีลาวดีศรีจำปาโมง”

ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ตำบลจำปาโมง ได้ชื่อดั่งนี้เพราะพื้นที่บ้านหมู่ ๑,หมู่ ๓ นั้น ในอดีตนั้นเป็นดงไม้ลั่นขามซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ดงจำปา” ประกอบกับมีลำห้วย ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เรียกลำห้วยนี้ว่าลำห้วยโมง จึงได้ประกอบเป็นตำบลรวมเรียกว่า “ตำบลจำปาโมง” โดยให้บ้านจำปาโมงเป็นบ้านเริ่มแรก หมู่ ๑

อบต.จำปาโมง

วิสัยทัศน์ของอบต.

“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน”

เว็บไซต์อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง.ไทย

facebook.com/

เฟสบุ๊ค

นวัตกรรมท้องถิ่น

กลุ่มนวัตกรรมยางรถยนต์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

กลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

กลุ่มสานเข่งปลาทู

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สวนปลื้มใจ มา เดอ ลอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

โครงการหมู่บ้าน กศน. 4G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

ติดต่อเรา

ตำบลจำปาโมง

[mesmerize_contact_form]

จัดทำเว็บไซต์และสนับสนุนชื่อโดเมน